Fala uderzeniowa BTL

Terapia falami uderzeniowymi (SWT- Shock Wave Therapy) wykorzystuje lecznicze cechy fali akustycznej o specyficznych właściwościach, tj. wysokim, skokowym ciśnieniu uwalnianym w bardzo krótkim czasie. Energia ta przekazywana jest do organizmu poprzez aplikator przyłożony do skóry, z którą sprzęgany jest za pomocą żelu.

 Dzięki penetracji fal w głąb ciała, przy odpowiednio dobranych parametrach zabiegowych, terapia ta jest skuteczna w leczeniu procesów chorobowych zlokalizowanych zarówno w powierzchniowych, jak i w głębszych tkankach.

 Terapia falą uderzeniową powoduje :

  • obniżenie stężenia związków odpowiedzialnych za przekazywanie impulsu bólowego do rdzenia kręgowego,
  • poszerzenie naczyń krwionośnych, dzięki czemu poprawie ulega krążenie krwi w zmienionym miejscu, co wiąże się z bogatszym odżywieniem zajętej chorobowo tkanki oraz zapoczątkowaniu procesu angiogenezy (tworzenia nowych naczyń krwionośnych),
  • wpływ na nocyreceptory odpowiedzialne za odczuwanie bólu oraz powstanie swoistego znieczulenia miejsca bólu,
  • destrukcję tkanek o zmniejszonej odporności i ukrwieniu powodujących osłabienie całego ścięgna