Rehabilitacja kardiologiczna

Leczenie kierowane jest do pacjentów z chorobami wieńcowymi, po operacjach, implantacji urządzeń do elektroterapii i transplantacji. Są udzielane chorym bez powikłań pooperacyjnych lub po ich ustąpieniu. Podczas rehabilitacji nasz specjalista ocenia stan i wydolność fizyczną oraz opracowuje indywidualny plan treningowy, który jest następnie kontynuowany w domu, pod jego ścisłą kontrolą. Terapia jest dostosowana indywidualnie i ze szczególną troską o pacjenta.